डबल गेम

कुणावरच नाही भरोवसा
कोण धरील कसला नेम
उमेदवारही झाले सावध
मतदारांचा पाहून डबल गेम

नाद

उमेदवारी अर्जांच्या छाननीत
अनेक जण झालेत बाद
मतदार तर म्हणतात
आता तरी सोडा हा नाद

from https://ift.tt/31DKtzO

By News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *